Giải thưởng

1. BCI ASIA- top ten in Viet nam

2. Giải Nhất cuộc thi thiết kế kiến trúc Khách sạn Thắng Lợi (Hotel La Fregate)

3. Giải Nhì (không có Giải Nhất) cuộc thi Quy hoạch - Kiến trúc Công trình Quảng Trường Đà Lạt

4. Giải Ba ( không có giải nhất ) cuộc thi Kiến trúc Công trình Khu Hành chính tập trung tỉnh Lâm Đồng

5.Giải Nhất cuộc thi Sơ phát TK Kiến trúc trụ sở làm việc của BIDV Dalat Land

6. Giải Nhì ( không có giải Nhất ) cuộc thi tuyển Thiết kế Quy hoạch - Kiến trúc Khu du lịch Thung Lũng Tình Yêu