$(window).load(function(){location.reload(true);};

Nhân sự

Trần Văn Dũng
Tốt nghiệp Đại học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh
Tốt nghiệp Đại học Văn Hóa Hà Nội
Hội viên Hội Kiến Trúc Sư Việt Nam
- Chứng chỉ (Tư vấn) Bảo quản, Tu bổ và phục hồi Di tích (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp)
- Chứng chỉ thiết kế Kiến trúc và Quy hoạch hạng I (Bộ Xây dựng cấp)
- Chứng nhận về khóa tập huấn tổ chức và quản lý sự kiện (chương trình phối hợp EU - Tổng Cục Du Lịch)