Nhân sự

Trần Văn Dũng
Tốt nghiệp Đại học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh
Tốt nghiệp Đại học Văn Hóa Hà Nội

Hội viên Hội Kiến Trúc Sư Việt Nam
Hội viên Hội Bất động sản Du lịch Việt Nam

Chứng nhận về khóa tập huấn tổ chức và quản lý sự kiện (chương trình phối hợp EU - Tổng Cục Du Lịch)